Automatický reštart služieb na pozadí

Niekedy sa stane, že potrebujeme zautomatizovať reštartovanie/štartovanie/zastavovanie služieb na pozadí bežiace v linux-e. V mojom prípade to bolo preto, lebo niektoré služby „za sebou“ neupratujú TCP spojenia, a nechávajú ich otvorené aj niekoľko týždňov. Takéto postupné hromadenie nezatvorených TCP spojení môže spôsobiť určitú neprehľadnosť pri sledovaní aktuálnej prevádzky na TCP napr. cez netstat. Ako som to vyriešil? jednoducho, pomocou cron-u. Ale aby sme mohli zautomatizovať service restart niečo, treba najskôr zadefinovať prostredie riadkom PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin.

Takže suma-sumárum,
1)spustíme
crontab -e

2) pridanie
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
30 4 * * * service niečo restart

uložíme, a hotovo 🙂

Aktualizácia na Plex 0.9.12.7

Po aktualizácií na verziu Plex vo verzii 0.9.12.7 sa stala nemilá vec, keď bolo zmenené umiestnenie priečinku s WebUi Plex-u, čo malo za následok nefungujúcu subdoménu pre Plex.

Nová cesta je:

/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-7f37aa9/WebClient.bundle

Stačí aktualizovať symlink pre DocumentRoot pre subdoménu v Apache a Plex opäť funguje na svojej doméne :).